Contact

Sekretariati Shqiptar i BFUG / Albanian BFUG Secretariat

Head of the Albanian BFUG Secretariat:

Ms. Enida BEZHANI

e-mail: secretariat@ehea.info

c/o Ministry of Education, Sport and Youth
Rruga e Durrësit Nr.23,
AL-1001 Tiranë
SHQIPËRI/ALBANIA

TOP